List of Life Members
1 Dr. S S Dalvi
2 Dr. V M Katoch
3 Dr. Nandini K. kumar
4 Dr. Paul kumaran
5 Dr. Thongam Bhimo Singh
6 Dr. Radha Malattiri
7 Dr. Ananya Chakraborty
8 Dr. Gazhala Javed
9 Dr. Urmila Thatte
10 Dr. Sangeeta Desai
11 Dr. N. N. Misra
12 Dr. Narges Mahalaxmiwala
13 Dr. Smitha N. Deshpande
14 Dr. Triptish Bhatia
15 Dr. Nivas Gandhi
16 Dr. Barna Ganguly
17 Dr. Shariq Ali Khan
18 Dr. Anant Bhan (electronic)
19 Dr. Vasantha Muthuswamy
20 Dr. Hari Kumar
21 Dr. S. S. Agarwal
22 Dr. Shally Awasthi
23 Dr. Sridevi Seetharaman
24 Dr. S. Swarnalakshmi
25 Dr. Roli Mathur
26 Dr. Prathap Tharyan
27 Dr. Barun Mukhopadhyay
28 Dr. S. Srivastava
29 Dr. Smita Nimkar
30 Dr. Medha Joshi
31 Dr. Lalita Savardekar
32 Dr. S.D. Kholkute
33 Dr. Renuka Munshi
34 Dr. Amitabh Dutta
35 Dr. Nithya Gogtay
36 Dr. Munagekar Rajesh Pramod
37 Dr. Amar Jesani
38 Dr. Lizamma Alex
39 Dr. Ramakrishnan
40 Dr. Nita Mawar
41 Dr. M.G. Sridhar
42 Dr. Joseph Thomas
43 Mrs. Neelam Yogesh Mahaparale
44 Dr. Ashok Shenoy K
45 Dr. Vani Ravi Vaswani
46 Dr. Ravi Narain Vaswani
47 Mr. S. Sankara Narayanan
48 Dr. Londhey Vikram Anant
49 Tessie George
50 Dr. Khurshid Mistry
51 Dr. Purvish Parikh
52 Dr. Usha Rani
53 Dr. Pratibha Pareira
54 Dr. Jayashree Sharma
55 Dr. Raakhi Tripathi
56 Dr. Kanchan Patil
57 Nruta Vasudeo
58 Dr. RB Pandit
59 Dr.DN Upasani
60 Jonah J David
61 Dr. RK Sharma
62 Dr. Sandeep Bavdekar
63 Dr. RD Lele
64 Dr. Arun Bhatt
65 Dr. Astrid Lobo Gajiwala
66 Dr. Varsha Godbole
67 Dr. Himanshu Rana
68 Dr. Mukesh Dinkar
69 Dr. Nimisha Desai
70 Dr. Himanshu Pandya
71 Dr. Swapnil Agarwal
72 Dr. Ragini Kulkarni
73 Dr. Harivenkatesh N
74 Dr. Milind Nadkar
75 Dr. Shruti Bhide
76 Dr. Sharmila Jalgaonkar
77 Dr. Padmaja Marathe
78 Dr. Yashashri Shetty
79 Dr. Sandhya Kamat
80 Dr. Pooja Sharma
81 Dr. Sanjay Mittal
82 Dr. Sameer Srivastava
83 Dr. Olinda Timms
84 Dr. R Arunkumar
85 Dr A Ruckmani
86 Dr Stanley Mathew
87 Dr Mary Mathew
88 Dr Rashmi Jain
89 Dr Animesh Jain
90 Dr Shashikant Vaidya
91 Dr Abhay Chowdhary
92 Dr Sudha Ramalingam
93 Dr YS Sivan
94 Dr Rtinder Jhaj
95 Jinbert Lordson Azariah
96 Dr. Shirish Joshi
97 Dr Vivek Kumar Bains
98 Dr Shreya M Shah
99 Dr Santanu Tripathi
100 Dr. Jayashree V. Joshi
101 Dr. Supriya Bhalerao
102 Sachin Mangalvedhekar
103 Uma Jadhav
104 Dr. Bini Toms
105 Dr. Kamal Hazari
106 Dr Mala Ramanathan
107 Dr Nitin Gaikwad
108 Dr Princy Louis Palatty
109 Dr Sunita Bandewar
110 Dr S Sandhiya
111 Dr Sandhya Kurup
112 Dr Durga Gadgil
113 Dr Bisnu Ram Das
114 Dr P Sundarraj